Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Z uznesenia, vyplývajúceho z hlasovania členov Pedagogickej rady (tá prerokovala a odporučila riaditeľke na schválenie predložený návrh) zo dňa 19.04.2021, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová schválila nasledovné:

  1. Z dôvodu prerušenia vyučovania, pre vzniknutú mimoriadnu pandemickú situáciu spôsobenú šírením nového koronavírusu COVID – 19, sa nebudú niektoré predmety (výchovné) na konci 1. polroka školského roka 2020/2021 klasifikovať podľa príslušného stupňa, ale slovom absolvoval.

 • Aj na našej škole prebiehala online informatická súťaž - iBobor. Žiaci 2. - 7. ročníka našej školy sa do nej aktívne zapojili. Úspešnými riešiteľmi súťaže sa stali – Paulína Újová (3.r.), Maxim Vančo (3.r.), Matúš Vidan (3.r,), Nina Verešová (4.r), Hana Lenická (7.r.), Sofia Verešová (7.r.).

  Všetkým žiakom ďakujeme za peknú účasť. A víťazom srdečne gratulujeme.

 • Srdečne gratulujeme žiačke 5. ročníka - Tamare Hanákovej za krásne 3. miesto v okresnom kole Technickej olympiády v kategórii B.

 • Oznamujeme, že vyplnené tlačivo ,,Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" (Príloha č. 8) je potrebné predkladať už len v prípade, že dieťa (MŠ) alebo žiak (ZŠ) mal prerušenú dochádzku na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

  Dokument na stiahnutie: Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_žiaka_o_bezinfekčnosti.doc

 • Ďakujeme pánovi Tomášovi Pápayovi a firme Darkvet u Papyho za sponzorský dar v podobe skrášlenia areálu ZŠ Horná Kráľová výsadbou nových stromov.

  kolektív ZŠ s MŠ Horná Kráľová

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

Streda 16. 6. 2021

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Horná Kráľová
  Horná Kráľová, Školská ul.č. 373
 • +421 37/77 81 241 - ZŠ
  +421 37/77 81 247 - MŠ
  +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň

Fotogaléria